uslugi brokerskie button

Usługi
brokerskie

Świadczymy usługi brokerskie w zakresie transferu technologii

Pomagamy w kojarzeniu partnerów jak również, oferujemy pomoc jednostkom akademickim w konstruowaniu i zarządzaniu projektami badawczymi w aspekcie ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji.

Spółka świadczy też usługi „scoutingu” technologicznego. Na zlecenie klienta wyszukujemy jednostki posiadające kompetencje lub know-how pozwalające znaleźć rozwiązanie zgłaszanego problemu natury technologicznej.