prace badawcze button

Prace badawczo-rozwojowe

Poszukujemy partnerów do realizacji  prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie inżynierii materiałowej a zwłaszcza ceramiki.

Interesują nas technologie zorientowane na rozwiązania materiałowe znajdujące zastosowanie w branży wyrobów medycznych.

W ramach tej działalności wspólnie z jednostkami badawczymi/naukowymi proponujemy rozwijanie technologii od fazy „the proof of concept” do fazy zaawansowanej (prototyp). Oferujemy pomoc w ochronie własności intelektualnej oraz przygotowujemy produkt do komercjalizacji np. poprzez sprzedaż licencji.