A+Ceramics


...SYNERGIA NAUKI i BIZNESU

 

 

 


doradztwo button   uslugi brokerskie button   prace badawcze button

 

 

 

A+ Ceramics jest spółką istniejącą

od lipca 2015r. posiadającą duży

potencjał rozwojowy i ambicje.

Funkcjonujemy na styku nauki i biznesu, prowadząc swoją aktywność w trzech głównych obszarach

- realizujemy prace badawczo-rozwojowych z zakresu inżynierii materiałowej

- prowadzimy doradztwo techniczne,

- oferujemy scouting technologiczny oraz usługi brokerskie.

Działamy ponad regionalnie zacieśniając współpracę naukową i biznesową zwłaszcza województw podlaskiego i mazowieckiego. Prowadzimy intensywną współpracę ze środowiskiem naukowym.

 

Spółka A+Ceramics powstała na fali ruchu start-up-owego i łączy w sobie kompetencje naukowe oraz biznesowe związane z osobami założycieli spółki wyniesione z takich instytucji jak Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz ChM sp. z o.o.

 

Naszym podstawowym celem jest poszukiwanie technologii związanych z branżą medyczną we wczesnej fazie rozwoju (TRL 2) a następnie ich rozwijanie do etapu prototypu (TRL 6) i licencjonowanie. Dlatego jesteśmy otwarci na ludzi z pomysłami, ktorych zapraszamy do współpracy.

 

Kluczową rolę w firmie odgrywa osoba Prezesa spółki pełniąca jednocześnie funkcję Kierownika Działu Badawczego.

 


 

Prezes Zarządu


dr inż. Artur Oziębło

A Ozieblo

 

 

 

 

dr inż. Artur Oziębło w 2013 roku
został laureatem konkursu
TOP500 Innovators i wziął udział
w dwumiesięcznym stażu na
Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.

 

 

doradztwo button szprace badawcze button szuslugi brokerskie button sz 

Prezes Zarządu dr inż. Artur Oziębło jest absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej,

który ukończył w 2005r, broniąc doktorat opisujący projektowanie kompozytów ceramiczno-metalicznych.W trakcie studiów doktoranckich dr inż. Oziębło brał czynny udział w realizacji projektów naukowo-badawczych oraz sporządzaniu ekspertyz materiałowych związanych z degradacją stali konstrukcyjnej.

 

Bezpośrednio po zakończeniu studiów podjął pracę w Instytucie Szkła i Ceramiki w Warszawie, gdzie pracował nieprzerwanie przez kolejne 12 lat. Główny obszarem zainteresowania dr Oziębły była ceramika techniczna oraz techniki obrazowania i charakteryzowania materiałów.

 

W trakcie doskonalenia zawodowego ukończyło blisko dwadzieścia kursów zaawansowanych technik analitycznych od mikroskopii elektronowej poprzez analizy chemiczne do termo-analizy. Kierował projektami o charakterze badawczo-rozwojowym i wdrożeniowym oraz z powodzeniem zrealizował projekty infrastrukturalne.

 

Około 2009r zainteresowania zawodowe Prezesa Oziębły zaczęły zmierzać w kierunku zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacją wyników badań naukowych.

 

W 2010 roku ukończył program szkoleniowy „Od pomysłu do komercjalizacji” na Uniwersytecie Łódzkim a w 2012 studia podyplomowe „Menedżer Innowacji” w Szkole Głównej Handlowej.

 

Od 2011 rok sprawował w Instytucie funkcje kierownicze a jego działalność innowacyjna została uhonorowana nagrodami na giełdach wynalazczości oraz dyplomem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ostatnie lata pracy w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych wiązały z ceramiką do zastosowań medycznych tj.: materiałami dla otochirurgii, materiałami stomatologicznymi oraz ceramicznymi implantami kostnymi.


Dzięki osobie Prezesa, A+ Ceramics prowadzi współpracę ze środowiskiem naukowym skupiającym się wokół Stowarzyszenia Absolwentów Programu TOP 500 Innovators (320 członków), w którego radzie programowej zasiada. Blisko dwudziestoletnia aktywność naukowa Prezesa przyniosła efekt w postaci obszernej sieci kontaktów zawodowych.


Drugi z współudziałowców spółki firma ChM sp. z o.o. zapewnia intensywny kontakt ze środowiskiem biznesowym i lekarskim oraz dostarcza praktycznej wiedzy związanej z wprowadzaniem na rynek wyrobów medycznych.


A+ Ceramics prowadzi współpracę nie tylko z ośrodkami naukowymi ale również przedsiębiorstwami prywatnymi oraz instytucjami otoczenia biznesu takimi jak: centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości, fundacje.