W dniach 20-22 września firma A+ Ceramics brała udział w wystawie/targach Highly-Functional Material Week w Osace w Japonii. Pod ogólnym hasłem materiałów funkcjonalnych kryło się sześć grup tematycznych:

- Polimery
- Metal
- Ceramika
- Połączenia
- Pokrycia
- Cienkie warstwy

 

W tegorocznych targach wzięło udział 550 wystawców, których stoiska odwiedziło ponad 30 tys. zwiedzających. Wizyta na targach była okazją do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami inżynierii materiałowej oraz prowadzenia rozmów bilateralnych. Przy okazji zaznaczę, że dużą barierą w prowadzeniu rozmów bilateralnych stanowił język. Znakomita większość przedstawicieli firm japońskich nie mówi po angielsku. Próba rozmów kończyła się często wyminą wizytówek i poszukiwaniem informacji na stronach internetowych przedsiębiorstw. To spostrzeżenie, może być wskazówką dla polskich firm planujących współpracę z partnerami z Japonii aby materiały informacyjne przygotować w języku japońskim.

Pomimo międzynarodowego charakteru targów, wystawcy to przede wszystkim firmy japońskie stanowiące około 2/3 wystawców, pozostałą część stanowiły głównie firmy chińskie i koreańskie. Firm amerykańskich i europejskich było niewiele.

Obecność na targach była też okazją do uczestnictwa w prowadzonej równolegle wystawie Hydrogen & Fuel Cell Expo, która zdominowana była kompleksowymi rozwiązaniami zasilania w oparciu o ogniwa fotowoltaiczne oraz wodorowe ogniwa paliwowe.

Osaka 1  Osaka 2  Osaka 3

 

Druga część wizyty w Japonii poświęcona była wizycie w Toyota Technological Institute (TTI) w Nagoi. Instytut został ufundowany w 1981 roku Toyota Motors Corporation prowadząc analogiczną działalność jak ośrodki akademickie, przy czym w początkach swego istnienia rekrutował jedynie studentów z doświadczeniem w pacy w przemyśle. Ścisła współpraca ośrodków akademickich z przemysłem jest trwale wpisana w japoński system edukacji.

W 2010 roku TTI w rankingu Truly Strong Universities zajął 5te a rok później 4te miejsce spośród wszystkich japońskich uniwersytetów. TTI prowadzi badania w trzech głównych obszarach:
- Inżynieria systemów mechanicznych,
- Systemy elektroniczne i informatyczne
- Inżynieria materiałowa

Osaka 4  Osaka 5 Osaka 6

 

Dzięki uprzejmości polskiego naukowca odbywającego staż w TTI miałem okazję spotkać się z profesorem Masami Okamoto oraz zwiedzić Laboratorium Nanokompozytów Polimerowych, którym kieruje.

Wydawałoby się, że Instytut Toyoty prowadzi badania związane z branżą motoryzacyjną, jednak zespół prof. Okamoto zajmuje się polimerami bio-degradowalnymi do zastosowań w medycynie regeneracyjnej. Podobnie jak w amerykańskich ośrodkach akademickich Laboratorium jest dostępne dla studentów przez 24h na dobę. Zaskakuje duża samodzielność młodych naukowców w praktycznym prowadzeniu zaawansowanych badań i doświadczeń. Według portalu informacyjnego Bloomber koncern Toyota zamierza w przyszłym roku wyemitować 900 miliardów dolarów obligacji na pokrycie prace B+R .