W dniach 4-8 września reprezentant spółki A+ Ceramics wziął udział w dorocznym kongresie Europejskiego Towarzystwa Biomateriałowego. www.esb2017.org Konferencja Europejskiego Towarzystwa Biomateriałowgo miała charakter cyklicznych spotkań branżowych organizowanych corocznie od 1976 r. W tym roku konferencja odbywała się w Atenach w dniach 4-8 września.

 

Celem konferencji było spotkanie osób związanych ze wszystkim dziedzinami nauki związanymi z biomateriałami. Konferencja stwarza okazję do wymiany doświadczeń, identyfikowania  trendów w medycynie regeneracyjnej, oraz definiowania wyzwań. Spotkaniu towarzyszy szereg wydarzeń kulturalno-towarzyskich sprzyjających jednemu z najważniejszych celów konferencji jakim jest nawiązywanie kontaktów zawodowych.

 

Ubiegłoroczna konferencja ESB organizowana w Lionie przyciągnęła 780 uczestników z 47 krajów.

 

Na początku tego interesującego wydarzenia, trudno zidentyfikować, trendy w bieżącej aktywności naukowej jej uczestników. Po pierwszym dniu, da się z pewnością powiedzieć, że dużo uwagi poświęca się, polimerom biodegradowalnym, funkcjonallizowaniu powierzchni implantów oraz  biomimetyce – czyli naśladowaniu naturalnych struktur występujących w przyrodzie.

 

Udział w konferencji nie byłby możliwy, bez uczestnictwa w projekcie: „Inteligentna Super Fabryka - Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali”  współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: „2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, działanie: „2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie: „2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”.

 

IMG 20170904 150356    IMG 20170905 110927    IMG 20170905 121405