Back to Top

baner news

European Society for Biomaterials, ESB 2017

W dniach 4-8 września reprezentant spółki A+ Ceramics wziął udział w dorocznym kongresie Europejskiego Towarzystwa Biomateriałowego. www.esb2017.org Konferencja Europejskiego Towarzystwa Biomateriałowgo miała charakter cyklicznych spotkań branżowych organizowanych corocznie od 1976 r. W tym roku konferencja odbywała się w Atenach w dniach 4-8 września.

Czytaj więcej...

Spółka A+ Ceramics na targach ITM Poznań 2017

SUBCONTRACTING to specjalne targi dla podwykonawców przemysłowych, które odbyły się w dniach 6-9 czerwca 2017 r. razem z największymi w Polsce targami przemysłowymi ITM Polska. Do grona wystawców należały firmy oferujące usługi podwykonawcze, natomiast zwiedzającymi byli producenci poszukujący nowych dostawców. Klaster Obróbki Metali wraz z kilkunastoma firmami i partnerami m.in A+Ceramics zaprezentował tam swoje innowacyjne produkty i usługi.

Czytaj więcej...

Spółka A+ Ceramics uzyskała finansowanie na działania związane z internacjonalizacją

Miło nam poinformować, że spółka A+ Ceramics uzyskała finansowanie na działania związane z internacjonalizacją w ramach projektu: „Inteligentna Super Fabryka - Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali”  współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: „2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, działanie: „2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie: „2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”.

Czytaj więcej...

A+ Ceramics bierze udział w Polish-Swiss Innovation Day

W dniu 20 kwietnia 2016 przedstawiciel spółki A+ Ceramics bierze udział w Polish-Swiss Innovation Day. Celem Polish-Swiss Innovation Day jest rozwijanie platformy dialogu na temat innowacyjności pomiędzy Szwajcarią a Polską, podkreślając tym samym rolę sektora prywatnego w dynamicznym rozwoju gospodarczym Polski. Konferencja jest także okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz sprzyjać networkingowi, który być może zaowocuje w przyszłości realną współpracą.

Czytaj więcej...

Szkolenie pt. „Aspekty prawne (PWI) współpracy MŚP i naukowców: transfer technologii”.

18 kwietnia 2016 Dr Artur Oziębło, prezes spółki A+ Ceramics bierze udział w szkolenie pt. „Aspekty prawne (PWI) współpracy MŚP i naukowców: transfer technologii”. Celem szkolenia jest z jednej strony podniesienie świadomości różnic w regulacjach prawnych europejskiego systemu IP i systemu prawnego Ameryki Łacińskiej, a z drugiej strony budowaniu zdolności wśród małych i średnich przedsiębiorstw i naukowców w profesjonalnym zarządzaniu IP i korzystaniu z tegoż IP.

Czytaj więcej...

Wykłada prof. Patricka Aebischera, Rektora Politechniki Federalnej w Lozannie

13 kwietnia br. Prezes spółki A+ Ceramics Artur Oziębło uczestniczył w wykładach prof. Patricka Aebischera, Rektora Politechniki Federalnej w Lozannie (1. miejsce na świecie wśród „młodych” uczelni), na temat znaczenia innowacji i współpracy między uczelniami wyższymi i prywatnymi firmami dla rozwoju gospodarczego. Prof. Aebischer przyjechał do Polski na zaproszenie Wicepremiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pana Jarosława Gowina, oraz Ambasadora Szwajcarii w Polsce, Pana Andreja Motyla.

Czytaj więcej...

Strona 1 z 2